RÚT VÀNG

SỐ DƯ: 0 VÀNG
Máy chủ
Số vàng
Tên nhân vật
Mã xác nhận

Lưu ý: 

Ghi đúng tên nhân vât và sever 

Hiện tại chưa có vàng và vật phẩm sv9

Nick Giao Dịch
LỊCH SỬ RÚT VÀNG