RÚT NGỌC

SỐ DƯ: 0 NGỌC
Máy chủ
Số Ngọc
Tài khoản
Mật khẩu
Mã xác nhận

Nhân vật phải đứng ở siêu thị

Có ít nhất 1 ngọc trong hành trang

Tkmk là tkmk game không phải tkmk shop 

Tkmk ko đc viết hoa chữ đầu

Nếu trong quá trình có xảy ra lỗi hãy liên hệ fanpage

LỊCH SỬ RÚT NGỌC